Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG)

Omschrijving

Het archief bevat systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG) en systeemkaarten met namen van personen uit het verzet, alfabetisch op achternaam gerangschikt. De kaarten zijn gescand en op de website van Groninger Archieven te raadplegen. Op de kaarten staat o.a. vermeld van welke verzetsorganisatie de betrokkenen lid waren waaronder bijvoorbeeld: Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers; KP = Knokploeg ; OD = Ordedienst; BS = Binnenlandse Strijdkrachten; NSF = Nationaal Steunfonds; PV = Politieverzet ; ID= Inlichtingendienst; IV = Individueel verzet; KV = Kerkelijk verzet; RU(G) = Rijksuniversiteit - Studentenverzet; MC = Medisch contact; RVV = Raad van Verzet; IP = Illegale Pers; JH = Jodenhulp. Een aantal kaarten is voorzien van een foto van betrokkene.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid