Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Synode en de Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk

Omschrijving

De Synode vertegenwoordigt de gehele Nederlandse Hervormde Kerk, treedt voor haar in rechten op, verzorgt haar algemene belangen en vormt het middelpunt van de kerkelijke eenheid. Naast haar rechtsprekende macht bestaat haar wetgevende macht uit het ontwerpen en vaststellen van reglementen die voor de gehele kerk bindend zijn. De Synodale Commissie behartigt gedurende de tijd, dat de Synode niet vergadert, de belangen van de kerk. Ze bezit slechts een uitvoerend en een besturend gezag en dus geen wetgevende macht.

Onder hoofdstuk 1.1. zitten stukken betreffende de vergaderingen van de Synode en onder hoofdstuk 1.3 betreffende de Synodale Commissie. In de jaren betreffende de oorlog zit mogelijk relevante informatie. Zie verder vooral paragraaf 2.12 betreffende de Tweede Wereldoorlog, waar bijvoorbeeld stukken inzitten betreffende het Convent van Kerken en het IKO. Ten gevolge van de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, gingen de kerken nauwer samenwerken. In de zomer van 1940 richtten zeven protestantse kerkgenootschappen het Convent van Kerken op. In de loop van de tijd stuitte deze aanduiding bij Duitse instanties op bezwaren; er ging de suggestie van uit, dat er een hechte samenwerkingsvorm tussen de kerken bestond. Bovendien werd de samenwerking tussen vertegenwoordigers van protestantse kerkgenootschappen en die van het rooms-katholieke episcopaat steeds nauwer, en ook voor deze nieuwe gesprekspartner was de oude naam te suggestief. Men koos daarom op den duur voor de meer vrijblijvende term Interkerkelijk Overleg. In deze paragraaf zitten ook stukken betreffende doop, huwelijk en lidmaatschap ten tijde van de oorlog.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers