Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Studies, deel I

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Studies, deel I is hier één van. De bundel Studies over Nederland in oorlogstijd, deel 1 verscheen in 1972 onder redactie van drs. A.H. Paape, directeur van het RIOD. Er zijn 17 studies in opgenomen, een selectie uit ruim 150 oorspronkelijk voor intern gebruik bedoelde notities van medewerkers van het RIOD (de zgn. 'Notities voor het Geschiedwerk'). Bij deze ene selectie is het gebleven, dwz. er zijn geen volgende delen verschenen.

Het archief bestaat uit planningen, productieschema's, tekst en samenvattingen. Dit archief bevat informatie over onderzoek, Duitse bezettingspolitiek, jodenvervolging, nationaalsocialisme, verzet, illegaliteit.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid