Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945

Omschrijving

Op 22 oktober 1940 was op initiatief van A. Seyss-Inquart de Stichting Winterhulp Nederland opgericht. Doel van de stichting was het verschaffen van steun aan behoeftige Nederlanders, zonder aanzien des persoons. De stichting was opgezet naar analogie van de Duitse 'Winterhilfe'. De stichting stond onder leiding van C. Piek. In juni 1942 werd hij vervangen door NSB'er F.W. van Vloten. In de vier jaren van haar bestaan had de stichting door collectes, loterijen, 'vrijwillige' loonoffers, winstafdrachten van bedrijven en Duitse bijdragen ongeveer 30 miljoen gulden aan inkomsten. Een groot deel van het geld werd overgemaakt naar de Nederlandse Volksdienst die verantwoordelijk was voor de besteding. De Winterhulp werd door de Nederlandse bevolking al snel beschouwd als een (propaganda)instrument van de Duitse bezetter. Dat werd versterkt door het beeld van NSB'ers in uniform, die collecteerden voor de Winterhulp. Daarom liepen de inkomsten uit collectes snel terug. Op 'Dolle Dinsdag', 5 september 1944, stortte de organisatie van de Winterhulp ineen.

Het archief bevat informatie over collectes, loterijen, schenkingen, financiële stukken, verzoeken tot bijstand, aanvraagformulieren Winterhulp, uitkeringen, voorlichtingsmateriaal, rapporten van provinciale bureaus en afdelingen en correspondentie. Inventarisnummers 7, 11,12, 15, 16 en 29 bevatten krantenknipsels verzameld door afdelingen Voorlichting.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1 - Het inventarisnummer bevat onder andere informatie over kinderuitzending, 1944-1945 en informatie over kinderuitzending Utrecht, 1942-1944

  Thema's

 • 28 - Dit inventarisnummer bevat onder andere algemene bijstand persoonslijsten van het Provinciaal bureau Utrecht, 1942-1943

  Thema's

 • 44 - Dit inventarisnummer bevat onder ander correspondentie tussen WHN en NVD, 1941-1943 (waaronder met betrekking tot voorlichting en propaganda); correspondentie van het Provinciaal bureau Utrecht met de Duitse leiding, 1942-1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 9 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken betreffende de bijdragen van het departement Binnenlandse Zaken, 1940-1941

  Thema's

 • 12 - Dit inventarisnummer bevat onder andere informatie van de afdeling voorlichting met betrekking tot radio en rapporten over schenkingen van industrie, 1942

  Thema's

 • 14 - In dit inventarisnummer zijn onder andere stukken met betrekking tot tehuizen uit het jaar 1944 aanwezig en stukken met betrekking tot schenkingen van industrie, 1942

  Thema's

 • 17-18 - Deze inventarisnummers bevatten onder andere correspondentie van en met de leider van de organisatie,Pieck, uit de jaren 1941 en 1942 (correspondentie met de NSDAP) en correspondentie tussen de leider van de organisatie en provinciale leiders, 1942-1943

  Thema's

 • 17 - Dit inventarisnummer bevat onder ander voorschriften ziekteverzekering, 1942-1943

  Thema's

 • 24 - Dit inventarisnummer bevat onder andere voorschriften bioscoopvoorstellingen 1941-1944 en tandheelkunde dagoverzichten, 1942

  Thema's

 • 25 - Dit inventarisnummer bevat correspondentie tussen Winterhulp Nederland en NSDAP met betrekking tot sollicitaties gezinshulp, 1941-1942

  Thema's

 • 27 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken van de afdeling propaganda met betrekking tot scholingsbijeenkomsten, 1942 en stukken van de afdeling financiën met betrekking tot kledingverstrekking Limburg, 1944

  Thema's

 • 31,45 - Deze inventarisnummers bevatten onder andere correspondentie van de stedelijk leider Den Haag: G. Beitsma, 1942-1943

 • 32 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken van de afdeling Voorlichting met betrekking tot scholing, 1941 en stukken met betrekking tot geldschenkingen industrie, 1942

  Thema's

 • 37 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken met betrekking tot sollicitaties, 1941-1942

 • 40 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken met betrekking tot scholing, 1941

  Thema's

 • 43 - Dit inventarisnummer bevat onder ander stukken van de afdeling Voorlichting betreffende reclame, 1940-1941

  Thema's

 • 52 - Dit inventarisnummer bevat onder andere correspondentie met de provincie, 1941-1942 en stukken betreffende het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1942-1944

  Thema's

 • 57 - Het inventarisnummer bevat onder andere stukken van de afdeling voorlichting met betrekking tot de pers, 1942

  Thema's

 • 61 - Dit inventarisnummer bevat onder andere stukken met betrekking tot de gebouwendienst en correspondentie van hulpwerk beeldende kunst, 1942. Het inventarisnummer bevat tevens rapporten inzake centrale keukens in Den Haag uit 1941 en stukken betreffende de goederenvoorraad uit 1943.

  Thema's