Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting voor het Beheer en de Exploitatie van Volkswoningen

Omschrijving

In het kader van de "onmaatschappelijkheidsbestrijding" werd in het begin van de jaren twintig in opdracht van de gemeente Utrecht een complex kleine woningen aan de Kerkweg gebouwd. Deze woningen waren bestemd voor zogenaamde sociaal en economisch zwakke gezinnen. Het beheer van deze gemeentewoningen werd nu eens niet toevertrouwd aan de ambtenaren van de Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst, maar aan een speciaal hiervoor in het leven geroepen stichting: de Stichting voor het beheer en de exploitatie van kleine woningen.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen