Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting Volksherstel Haarlem te Haarlem

Omschrijving

Als oprichtingsdatum van de afdeling Haarlem van Nederlands Volksherstel is te beschouwen 21 oktober 1944. Op die maandag kwamen 18 personen bijeen met als doel het het oprichten van een eenvoudige organisatie die zou trachten na de bevrijding de oorlogsnood in Haarlem en elders in het land te helpen lenigen. Deze personen vertegenwoordigden verschillende stromingen in de bevolking en diverse groepen uit de illegaliteit. Het bleek dat de voornaamste illegale organisaties iets dergelijks wilden oprichten dat de gehele hulpverlening in Nederland zou omvatten, hierna werd de afdeling Haarlem opgericht. Het duurde echter nog ruim een half jaar voor de bezetter capituleerde. In de periode tot de bevrijding bereidde de afdeling zich voor. In de hongerwinter vormde het dagelijks bestuur van Volksherstel samen met anderen het bestuur van het Centraal bureau voor kindervoeding. Met deze taak kon Volksherstel zich inwerken. De afdeling Haarlem van de landelijke organisatie Nederlands Volksherstel had geen eigen rechtspersoonlijkheid. Dit leverde nogal eens problemen op. Daarom werd op 25 februari 1946 de Stichting Volksherstel Haarlem opgericht.
Enkele voorbeelden van de werkzaamheden van de organisatie.
1e Het adviesbureau. Doel en opzet hiervan was om iedereen die problemen had, te helpen. Hierbij moet gedacht worden aan repatrieerenden, onderduikers, evacuƩ's e.d..Dit adviesbureau werd vanaf november 1945 voortgezet onder de naam Sociaal Voorlichtingsbureau.
2e Samenwerking met de Hulpactie Rode Kruis (H.A.R.K.)
3e Vakantiedagen voor moeders in de zomermaanden. In 1945 in hotel restaurant "Zomerzorg" in Bloemendaal, in 1946 in "Duinwijk" te Overveen.
4e Sociale colonnes, deze waren werkzaam in de gezinnen.
5e De actie voor de door de oorlog geteisterde steden Venray en Nijmegen.
Zoals gezegd is deze opsomming niet volledig.
Toen in het najaar 1945 "Zomerzorg"vrij kwam wilde men het gebouw een blijvende bestemming als rusthuis geven. "Zomerzorg"werd verbouwd en op 10 april 1946 geopend. Dit is tevens de oprichtingsdatum van de Stichting Zomerzorg. Het dagelijks bestuur van Volksherstel Haarlem en directeur van Liemt traden op als bestuur van deze stichting. De opheffingsdatum van de stichting Volksherstel Haarlem is 31 december 1946. Diverse door Volksherstel gestarte intitiatieven bleven voortbestaan: Stichting Zomerzorg, het Sociaal Voorlichtingsbureau werd per 1 januari 1947 aan de gemeente overgedragen om de werkzaamheden voort te zetten. Van de sociale colonnes bleven de prot. chr. gezinsverzorgsters doorwerken onder de hoede van de gezamenlijke kerkgenootschappen. De bisschoppelijke hulpactie nam de r.k. colonne voor haar rekening.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers