Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting Verzorgingsraad voor Leiden, 1944-1951

Omschrijving

Op initiatief van J. Bosma, directeur van de N.V. Leidsche Broodfabriek, werd op 20 november 1944een vergadering belegd in het kantoor Breestraat 125. Tijdens die vergadering werd schriftelijk vastgelegd dat er een Stichting Verzorgingsraad voor Leiden zou worden opgericht. De bedoeling was om de stichting "de voedselvoorziening aan de ingezetenen van de gemeente Leiden in alle geledingen te laten verzorgen". Bij het vaststellen van de statuten is het doel omschreven als "het welzijn van de ingezetenen der gemeente Leiden in alle geledingen te verzorgen". Vanwege de slechte voedselsituatie zijn de werkzaamheden van de Verzorgingsraad uiteindelijk toch alleen op de voedselvoorziening gericht geweest. Het kenmerkende van de Verzorgingsraad was dat zij zich op de hele Leidse bevolking richtte, in plaats van de noden van een bepaalde groep tot haar uitgangspunt te nemen. In de Hongerwinter van 1944-1945 werd meer dan 4.000 ton voedsel naar Leiden gehaald waar de Verzorgingsraad op enigerlei wijze iets mee te maken had. De bemoeienis van de Verzorgingsraad kon bestaan uit het opsporen van schepen en brandstof, het verstrekken van premies, het verstrekken van molestverzekeringen of garanties zodat bedrijven het risico van vervoer konden nemen, het lospraten van toewijzingen, het aankopen van voedsel en het in de normale distributie brengen van door de illegaliteit gestolen voedsel.

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie, financiën en werkzaamheden (voedselverstrekking en voedseldistributie) van de Verzorgingsraad. Enkele inventarisnummers hebben betrekking op voedseldroppings.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers