Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD), 1945-1951 (1953)

Omschrijving

In overleg met de regering en de bestaande verzuilde reclasserings-instanties was besloten dat de Stichting alle verantwoordelijkheid zou krijgen voor de reclasseringsactiviteiten ten behoeve van de vrijgelaten politieke delinquenten. Het toezicht van de stichting hield naast toezicht op de naleving van bij de voorwaardelijke
buitenvervolgingstelling, voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstellling gestelde voorwaarden ook in verlening van bijstand in de meest ruime zin bij het hervinden van een plaats in de maatschappij.

Het archief van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten bevat correspondentie met de afdelingen en met de verschillende functionarissen van de Stichting, correspondentie met ministeries; Nederlands Beheersinstituut; Procureurs-fiscaal en de Bijzondere Raad van Cassatie. Verder is er correspondentie met het bestuur van gevangenissen en kampen in Nederland, circulaires, verslagen, notulen, financiƫle stukken, stukken betreffende het personeel en stukken betreffende de taakuitvoering, waaronder persoonsdossiers welk afkomstig zijn uit de plaatsen; Alkmaar; Amsterdam; Apeldoorn; Arnhem; Drenthe; Eindhoven; Enschede; Gouda; Den Haag (ook jeugdzaken); Groningen; Haarlem; Heerlen; Hengelo; Hilversum; Leeuwarden; Leiden; Maastricht; Middelburg; Roermond; Rotterdam; Tilburg; Utrecht; Zutphen; Zwolle. Het archief bevat een eigentijdse toegang door een klapper op persoonsdossiers. Inventarisnummer 1691 bevat stukken betreffende contracten voor opname van jeugdige politieke delinquenten in pleeggezinnen, januari 1947-oktober 1948. Inventarisnummer 1692 bevat Rapporten betreffende beschikbaarstelling van huisraad aan bepaalde politieke delinquenten en hun gezinnen, januari 1947-dec. 1948 NB. Alfabetisch op naam van de betrokkene geordend.Tevens bevat het archief stukken betreffende de uitzending van politieke gevangenen naar Nieuw-Guinea in de periode 1947-1950 (inventarisnummers 1693-1699)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid