Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting Nederlands Volksherstel, plaatselijk comité Utrecht 1945-1948

Omschrijving

Al ruim vóór de bevrijding van Utrecht op 7 mei 1945 werd ondergronds hard gewerkt aan het plaatselijke comité van een organisatie die bekend zou worden onder de naam Nederlands Volksherstel. Doelstelling van deze organisatie, waarin particulier initiatief gesteund werd door de overheid, was de vele duizenden oorlogsslachtoffers te helpen door in de eerste plaats op te treden als een overkoepelend orgaan van alle bestaande en nieuwe sociale instellingen en in de tweede plaats door zelf daadwerkelijk hulp te bieden, voor zover gevestigde organisaties dit niet konden. Toen het plaatselijke comité Utrecht van Nederlands Volksherstel na de bevrijding openlijk kon gaan functioneren, werd de hulpverlening meteen ter hand genomen. Voordat op 17 mei 1945 de officiële oprichting plaatsvond, werden reeds vele mensen geholpen. Het spreekt voor zich dat de taak van het plaatselijke comité Utrecht van tijdelijke aard was. Van tijd tot tijd werden bepaalde afdelingen bij gebrek aan werk geliquideerd of zij gingen over in een oude of nieuwe onafhankelijke instelling. Op 1 januari 1947 ging de gehele overgebleven organisatie in liquidatie en op 1 december 1947 vond de slotvergadering van het dagelijks bestuur, plaats.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid