Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Stichting 'Kindertehuis Dordrecht 1945"

Omschrijving

De Stichting 'Kindertehuis Dordrecht 1945' werd op 6 april 1945 opgericht en werd op 31 maart 1948 weer opgeheven. Het kindertehuis was ondergebracht in Villa 'Benvenuto', gelegen aan de Johan de Wittstraat. In het tehuis waren kinderen opgenomen van politieke delinquenten. De ouders waren geïnterneerd.

Het archief bevat onder andere persoonsdossiers van opgenomen kinderen, een register met overzichten van de namen van personeel en de opgenomen kinderen. Tevens bevat het archief registers met rapporten opgesteld door personeel met betrekking tot de jongensafdeling, de meisjesafdeling, de afdeling voor kleine kinderen en rapporten van de kleuterafdeling. Ook zijn schoolrapporten aanwezig van de opgenomen kinderen en registers met medische rapporten van de opgenomen kinderen, medische aangelegenheden en medische recepten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen