Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stichting Frits Rudolf Ruys Fonds, 1944-1954

Omschrijving

De op 23 december 1917 geboren Frits Rudolf Ruys was reeds in 1942 begonnen gelden in te zamelen ter ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van door de bezetter gefusilleerde verzetsstrijders Toen hij zelf op 3 november 1944 aan de Duitsers ten slachtoffer was gevallen besloten zijn vrienden tot voortzetting van het aangevangen werk met het kapitaal dar Frits Ruys op het moment van zijn overlijden voor dit doel bijeen had. Op 23 december 1944 werd daartoe ten overstaan van notaris G.A.M. van Dusseldorp de Stichting Frits Rudolf Ruys Fonds in het leven geroepen. Het doel werd in het tweede artikel van de stichtingsakte omschreven als 'om in den gene, naar wien deze stichting genoemd wordt, al die genen te eren, die evenals hij hun leven geofferd hebben voor het vaderland. Zij tracht dit te bereiken door het verstrekken van financiƫle of andere steun aan de nagelaten betrekkingen van boven bedoelden om deze te helpen hun verliezen te dragen, vreugde te brengen in hun huisgezin en hun in alles bij te staan in waarlijk menselijke zin, in de geest en met de opofferingsgezindheid van hem naar wien deze stichting is genoemd'. Deze steun werd door het fonds verleend in de vorm van cadeaux bij verjaardagen, St. Nicolaas- en Kerstfeest en door het organiseren van kampen. Ook werd wel individuele steun verleend, vooral aan diegenen die niet geholpen konden worden door de Stichting 1940-1945, met welke stichting het fonds overigens nauwe kontakten onderhield. Het fonds heeft tot ongeveer 1960 zijn werkzaamheden voortgezet.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid