Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stichting Comité Joods Verzet

Omschrijving

De Stichting Joods Verzet 1940-1945 heeft jarenlang geijverd voor de oprichting van een monument. In 1988 werd aan de Amstel, tegenover het stadhuis van Amsterdam, een zuil geplaatst als monument ter herinnering aan het Joods verzet. Ondanks de opheffing van het comité in 2002 wordt nog elk jaar een herdenking gehouden bij het monument, ter gedachtenis aan de Kristallnacht.

Het volledige archief bestaat uit de oprichtingsakte, enige correspondentie, financiële overzichten, kopij voor het Auschwitz Bulletin en enkele krantenknipsels. Dit archief bevat informatie over illegaliteit, jodenvervolging, naoorlogse periode.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid