Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stichting 17 september 1944

Omschrijving

In 1945 organiseerde een groep Leeuwarder zakenlieden een geldinzameling waarvan de opbrengst -het voor die tijd aanzienlijke bedrag van ruim 103.000 gulden- ten goede zou komen aan het spoor- en tramwegpersoneel. Dit als dank van het Friese volk voor de houding van dat personeel 'gedurende de spoorwegstaking in den bezettingstijd'. Van het ingezamelde geld werd bijna 84.000 gulden afgezonderd voor het in het leven roepen van de Stichting 17 september 1944 (de datum waarop de spoorwegstaking was uitgebroken). Deze stichting stelde zich ten doel 'leden van het spoor- en tramwegpersoneel, en zij, die tot het gezin der leden behooren, woonachtig in de provincie Friesland, in de gelegenheid te stellen om een vacantie of rusttijd in een daarvoor geschikte omgeving door te brengen'. Van meet af aan werd van de faciliteiten die de stichting bood een druk gebruik gemaakt. Maar op den duur werd het allemaal minder. De belangstelling liep terug en het vermogen teerde in. In 1990 besloot het bestuur dat de stichting in 1991 zou worden opgeheven. Het batig saldo werd overgemaakt aan de in Amsterdam gevestigde Stichting Februari 1941 die zich ten doel stelt de herinnering aan het verzet in het algemeen en dat tegen de jodenvervolging in het bijzonder levend te houden.

Het archief bevat notulen, jaarverslagen, stukken betreffende het verhuren van vakantiehuisjes, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid