Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het Stedelijk Museum De Lakenhal, 1866-1965 (1989)

Omschrijving

Tijdens de mobilisatie in 1939 kwam de gemeenteraad enige keren in het museum bijeen. Zodra de oorlog een feit was geworden, moesten de belangrijkste stukken worden geƫvacueerd. De 16de-eeuwse drieluiken kwamen na enige omzwervingen terecht in de St. Pietersberg bij Maastricht, vanwaar zij begin augustus 1945 ongeschonden terugkeerden.

Inventarisnummers 7-9 bevatten notulen van vergaderingen van de commissie voor de Lakenhal uit de periode 1937-1951. Ingekomen stukken, minuten van uitgaande stukken en concepten van jaarverslagen en financiƫle verslagen van de commissie voor de Lakenhal betreffende de periode 1939-1944 bevinden zich in inventarisnummers 36-41. Voor de periode 1946-1978 zie achterin de inventarisnummers 9, 10 en 10A. Inventarisnummers 49B, 50 en 51 bevatten agenda's op correspondentie van de directie van de Lakenhal (met alfabetische klappers) met betrekking tot de periode 1927-1948. Jaarverslagen uit de periode 1939-1950 vindt u onder inventarisnummer 60. Inventarisnummer 62A bevat aantekeningen van J.N. van Wessum over gebeurtenissen in de Lakenhal, 1865-1958. Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie. Inventarisnummers 80-159 bevatten ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken uit de periode 1939-1947. Hieronder bevindt zich correspondentie met of over: bewaargeving (1944), Bruikleen Berlijn (1939), de burgemeester (1942 en 1944); Gemeentemuseum Amsterdam (1944); Gemeentemuseum Den Haag (1942-1943); klokken (1942); kosteloze toegangsbewijzen (1941); Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK, 1946); Vereniging Kunst om de Kunst (1940); Leidse Kunstvereniging (1942); Mauritshuis (1945); Merklappen (1941); Personeel (1940, 1942, 1943); Pieterskerkgracht 9 (1940); sollicitaties (1940); studentencorps (1945); toegangsbewijzen (1941) en verwarming (o.a. 1942). Zie bijlage 2 (persoonsnamen en zaken).
Inventarisnummer 472-473 bevatten bezoekersregisters uit de oorlogsjaren. Arbeidscontracten uit de jaren 1940-1943 zijn te vinden onder inventarisnummer 478. Instructies voor het personeel (1940) en dagorders en dienstorders voor het personeel februari 1942-december 1955 zijn aanwezig in de inventarisnummers 484-485.
Inventarisnummer 557A bevat krantenknipsels uit de periode 1937-1980.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers