Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stede en heerlijkheid Obdam, later gemeente Obdam 1512-1945

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 61-72 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 552-572 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In de paragraaf 'Bevolking en burgerlijke stand; huisnummering' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers