Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stede Abbekerk, dorpen Abbekerk en Lambertschaag en gemeente Abbekerk 1399-1977

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 60-69 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 362-392 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 'Bevolking en burgerlijke stand ; huisnummering' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 640 - Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland, 1940-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers