Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stadsbestuur, later Gemeentebestuur Vlaardingen

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk A, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Inventarisnummers 3988 - 4134 zijn stukken betreffende personeelsaangelegenheden (secretariepersoneel, politiepersoneel, onderwijzend personeel etc.). Inventarisnummers 4198 - 4509 betreffen de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de ambtenaar van de burgelijke stand, inventarisnummers 5075 - 5553) . Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 4991 - Stukken betreffende de mobilisatie van dienstplichtigen, 1936 - 1939

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers