Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 4, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen en bijbehorende stukken van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.2.2.1.1 bevinden zich stukken betreffende de benoemingen tot (waarnemend) burgemeester en wethouders gedurende de oorlogsjaren. Bevolkingsregistratie is onder 6.4.4. te vinden. Hierin is mogelijk informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsjaren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers