Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Stad Tholen

Omschrijving

Inventarisnummer 272 bevat de notulen van de gemeenteraad 1937-1950. Inventarisnummers 285-289 bevatten notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders 1939-1945. Wellicht bevindt zich ook informatie over de oorlogsperiode in inventarisnummers 281 en 298, raadscommissies (1936-1970) respectievelijk de burgemeester (1936-1969) en in de personeelsdossiers (inventarisnummers 343-512. Personeelsdossiers van de distributiekring zijn geplaatst in het archief van de distributiekring. Inventarisnummer 532 heeft betrekking op de Algemene Politieverordening 1936-1953.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers