Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Sluyser, M.

Omschrijving

Tijdens de bezetting was Meyer Sluyser (1901-1973) hoofd van de luisterdienst van de RVD. Ook schreef hij regelmatig teksten voor Radio Oranje (archief 221) en voor de zogenaamd vanuit bezet Nederland uitzendende zender De Flitspuit. In 1942 werd hij lid van de Buitengewone Raad van Advies (archief 227 a). Nam stelling tegen het Militair Gezag. In maart 1945 werd hij hoofdredacteur van het dagblad Het Vrije Volk te Eindhoven.

De door hem aan het Rijksinstituut in bruikleen gegeven collectie is fragmentair van aard doch bevat voor elk der vermelde onderwerpen tekenende en belangrijke stukken die men echter alleen op juiste waarde kan schatten wanneer men ze met ander materiaal in verband brengt.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarissen