Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Six, P.J.

Omschrijving

Pieter Jacob Six (1895-1986) was tijdens de bezetting chef-staf van de Ordedienst (OD).

De documenten (alle in fotokopie), die voor het merendeel betrekking hebben op de Zwitserse Weg, een der belangrijkste verbindingslijnen tussen het verzet in bezet Nederland en de regering in Londen. De documenten in deze collectie hebben specifiek betrekking op de relatie tussen de regering in Londen en de leiding van de Ordedienst (OD), in het bijzonder in zake de rol van laatstgenoemde organisatie in het na de bevrijding te vestigen Militair Gezag.

Het archief bevat informatie over verzetsgroepen, de illegaliteit, intelligence, het Bureau Inlichtingen en het overgangsbewind.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

 • 1b - Teksten van telegrammen, brieven en boodschappen, in hoofdzaak betreffende het na de bevrijding te vestigen Militair Gezag, 12 juni 1943 - 26 december 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1c - Zestal rapporten van KB, een groepering van de OD, o.a. betreffende het Militair Gezag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945