Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Seminarie Warmond

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van het seminarie.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 71 - Stukken betreffende de dienstplicht: Stukken betreffende vrijstelling arbeidsinzet voor studenten in de theologie. 1942-1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 10 - Breves en herderlijke brieven van ondermeer buitenlandse bisschoppen. 1940-1945

  Thema's

 • 228 - Stukken betreffende de vordering der klokken door de Duitse bezetters en vervanging door, en wijding van de nieuwe klokken. 1943-1949

  Thema's

 • 250 - Stukken betreffende distributieregelingen. 1940-1947

  Thema's

 • 337 - Stukken betreffende de vordering van het Philosophicum, door Duitsers en geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog: Bewijzen van inbeslagname, 1943; Mededeling van vrijgeving 1944-1945; Correspondentie betreffende huurkosten, ten laste van de bezetters, 1942-1945; Declaratie van mr. J.Vollaers, advocaat en procureur, 1946; Rekeningen en correspondentie betreffende schade aan bos en beplanting, 1945-1948; Omschrijving schadekostenberekening met (afrekeningen (gebouw en inboedel), 1944-1946; Rijksbijdrage in geleden oorlogsschade, 1945-1954. 1943-1954

  Thema's