Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Semi-statisch archief van de gemeente Wûnseradiel

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Wûnseradiel.

Het archief bevat ingekomen stukken en raadsverslagen van de jaren 1940-1945.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1103 - Inhoud: VNG, officiële bekendmaking 11393 afkondiging politiestandrecht, 11480 opheffing politiestandrecht; Bekendmaking K 1751, staking wordt met de doodstraf bedreigd; Telegrammen; Alarmeringsbericht 4 mei 1943; Poster doodstraf wegens overtreding der verordeningen van het standrecht (Jan Eizinger enz.); Verslag van 10 mei 1943 betreffende het optreden der politie gedurende het tijdvak 1-6 mei 1943

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1106 - Maatregelen ten opzichte van NSB-ers. Inhoud: Voorschriften met betrekking tot aanhouding van gevaarlijke elementen. Algemene lastgeving van de staf Militair Gezag dd. 10 februari 1945; adreslijsten van gearresteerde personen, lijsten van personen die bedrijfsleiders worden op inbeslaggenomen boerderijen, briefwisseling dit aangaande.

  Thema's

 • 1119 - Politiemaatregelen ten aanzien van bepaalde personen of groepen. Inhoud: Arrestaties op last van Duitse autoriteiten; aanmelding van personen van Joodse bloede, verblijfsverbod in bepaalde provincies; verbod verblijf Joden in bepaalde provincies, z.d.

  Thema's

 • 1120 - Nederlander- en ingezetenschap. Inhoud: briefwisseling met de burgemeester van Wûnseradiel waarin melding wordt gemaakt van verlies van Nederlanderschap naar aanleiding van foutief (oorlogs)gedrag, z.d.

  Thema's

 • 1121 - Toezicht op klokluiden. Inhoud: wanneer en of er in oorlogstijd wel en niet geluid mag worden, z.d.

  Thema's