Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretariearchief van de gemeente Smilde 1913-1990

Omschrijving

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 is Smilde een onderdeel van de gemeente Midden-Drenthe.

Stukken betreffende de bestuursorganen, functionarissen en de administratieve organisatie bevinden zich in hoofdstuk 1.2. Stukken betreffende personeelsaangelegenheden zijn ondergebracht in hoofdstuk 1.5 en stukken betreffende de bevolking en de burgerlijke stand worden aangetroffen in hoofdstuk 2.2. In deze hoofdstukken kunnen zich gegevens bevinden betreffende onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. De vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W, evenals de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister zijn niet in deze inventaris opgenomen. Raadpleeg het archievenoverzicht. Het archief bevat zowel Nederlandstalige als Duitstalige stukken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers