Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretariearchief van de gemeente Grubbenvorst (1900) 1939-2000 (2003)

Omschrijving

In de nacht van 25 juni 1943 veroorzaakte een neergeschoten Britse bommenwerper grote schade in het centrum van Grubbenvorst. Het toestel had nog al zijn bommen aan boord die vervolgens in de vlammenzee ontploften en grote schade aanrichtten aan huizen in de omgeving. Van de zevenkoppige bemanning van het vliegtuig kwamen er zes om het leven en negen inwoners van Grubbenvorst raakten gewond. De materiële schade was enorm. Drie huizen werden totaal verwoest en 125 panden liepen schade op.
Tijdens de bevrijdingsmaanden kreeg de bevolking het zwaar te verduren. In de nacht van 26 november 1944 werd de bevolking van Grubbenvorst aangezegd om binnen een half uur de huizen te verlaten en te evacueren naar Sevenum. Enkele dagen later werd de bevolking van Lottum geëvacueerd naar Horst. Begin 1945 moest een groot aantal van deze evacués herevacueren naar België. De herhaalde pogingen van de burgemeester om de inwoners in de gelegenheid te stellen om kleding en goederen uit hun huizen te halen strandden steeds. Van november 1944 tot 8 maart 1945 lag de gemeente in het frontgebied. Toen de bewoners in maart mochten terugkeren bleek dat Duitse troepen op grote schaal plunderingen hadden aangericht. Grubbenvorst behoorde tot de zwaarst getroffen gemeenten in Limburg.
Na de bevrijding bleken in totaal 30 huizen verwoest te zijn. 200 woningen hadden herstelbare schade en 194 panden hadden enkel glas- en pannenschade. De kerken in beide dorpen waren volledig verwoest. In juli 1945 lagen er nog 3 à 4000 mijnen verspreid in de gemeente, die nadien 4 doden en 5 gewonden eisten.

De gemeente Grubbenvorst is in 2001 samengevoegd met de gemeenten Broekhuizen en Horst, tot de gemeente Horst aan de Maas. In 2010 is deze gemeente gefuseerd met de gemeente Sevenum en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum. De naam van deze nieuwe gemeente is eveneens Gemeente Horst aan de Maas.

De notulen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W worden genoemd onder 'Stukken van algemene aard'. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden genoemd onder 'Personeel'. De bevolkingsregistratie valt onder 'Taakuitvoering; openbare orde; bevolking'. Zie ook het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hier kan met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog bruikbare informatie aangetroffen worden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers