Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretariearchief gemeente Vollenhove (1942-1972)

Omschrijving

De gemeente Vollenhove is per 1 februari 1942 een feit. Per 1 februari 1942 bedroeg het aantal inwoners 4.421 en per 31 december 1972 5.459. De gemeente Vollenhove is geen lang leven beschoren. Per 1 januari 1973 gaat de gemeente op in de nieuwe gemeente Brederwiede, waarin tevens zijn ingedeeld de gemeenten Blokzijl, Giethoorn en Wanneperveen. Als de gemeente Vollenhove haar intrede doet is de Duitse bezetting reeds een feit. Bestuurlijk heeft dit nogal wat veranderingen te weeg gebracht. In de zomer van 1941 werd de gemeenteraad door de Duitse overheersers ontbonden en het college van burgemeester en wethouders op een zijspoor gezet.
De verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke beleid kwam op de schouders van de burgemeester, mr. F.R. Crommelin, te rusten. De beide wethouders, de heren J.B. Dragt en J. Lok, mochten als adviseurs optreden. Na de moord op de burgemeester van de gemeente Wanneperveen werd burgemeester Crommelin belast met de waarneming van het burgemeestersambt van die gemeente. In juni 1944 verliet de burgemeester de gemeente, aangezien hij niet wenste mee te werken aan het aanwijzen van inwoners van de gemeente, die te werk zouden worden gesteld ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering. In de 1e raadsvergadering na de bevrijding op 29 november 1945 werd het college van burgemeester en wethouders weer voltallig door de benoeming van de heren J. Doevendans en W. Huisman Rzn. tot wethouder. De raad bestond uit 11 leden. De heer Crommelin fungeerde inmiddels weer als burgemeester.

Inventarisnummer 4 bevat registers houdende notulen en besluiten van de vergaderingen van de gemeenteraad 1945-1949. De notulen van het college van burgemeester en wethouders over de periode 1942 tot 15 november 1951 en de jaarverslagen van de gemeente alsmede een deel van de op de "bezettingstijd 1942-1945" betrekking hebbende correspondentie ontbreken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1093 - Stukken betreffende het afbranden en herbouwen van een aantal boerderijen en een arbeiderswoning aan de Barsbeek te Sint Jansklooster tijdens c.q. als gevolg van de "mei-staking van 1943", 1943-1956

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers