Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerd. 1936-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 1.1.1 en 1.1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college B&W te vinden. Onder 2.1.6 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers