Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Secretarie van de gemeente Hoogkerk, 1811-1968

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hoogkerk.

Notulen van de Gemeenteraadsvergaderingen uit de periode 1939- 31 juli. 1941 en 9 nov. 1945 - 26 jan. 1948 zijn te vinden onder de inventarisnummers 22-23. Voor de bijlagen bij de notulen van de Gemeenteraadsvergaderingen, zie inventarisnummers 84-85. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de gemeente met betrekking tot de oorlogsperiode bevinden zich in inventarisnummers 58-60. Aantekeningen van de Gemeenteraadsvergaderingen en van het College van Burgemeester en Wethouders zijn aanwezig in inventarisnummer 87, deze aantekeningen zijn echter grotendeels in stenografisch schrift opgesteld.
Registers van ingekomen c.q. opgenomen personen en registers van vertrokken personen met betrekking tot de periode april 1932- mei 1948 bevinden zich in inventarisnummers 954-956 respectievelijk 968-970.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 940 - Stukken, betreffende het personeel werkzaam bij de distributieadministratie, 1939-1949

  Thema's

 • 1250 - Betaalstaten voor kwartiergeld, zakgeld, fondspremiĆ«n etc., ter steunverlening aan vluchtelingen en geĆ«vacueerden, 1945

  Thema's

 • 1304-1305 - Register van Strafbeschikkingen, 1943 - 1945 en Strafbeschikkingen, 1943 - 1945

  Thema's

 • 1306 - Index op het register van processen-verbaal en strafvonnissen., Zonder datum. NB Mogelijk dat zich hierin oorlogsgerelateerde informatie onder bevindt, doordat de datum onbekend is, is dit niet zeker.

  Thema's

 • 1654 - Notulen van de vereniging van Ziekenhuisverpleging in de gemeente Hoogkerk, 1938 - 1942 NB. Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie

  Thema's