Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Schoolverzet

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Schoolverzet is hier één van. Collectie 257f bevat voor meer dan de helft archiefmateriaal uit de periode 1940-1945. Dit kan vermoedelijk beter in andere collecties worden ondergebracht en hieraan is in het verleden ook gewerkt. Het merendeel van dit oudere materiaal is, naar het zich laat aanzien, afkomstig uit de archieven van de Schoolraad. Het bevat correspontie van A.M. Donner en correspondentie van J.C.H. de Pater, typoscripten en een enquête die werd gehouden onder scholen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid