Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio'

Omschrijving

Het Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk 'Pulchri Studio' is in 1847 in Den Haag opgericht. Pulchri was sedert 1901 gehuisvest aan het Lange Voorhout 15.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verzetten de Pulchri-kunstenaars zich aanvankelijk tegen de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. Met andere Nederlandse kunstenaarsverenigingen werd overleg gepleegd en de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaarsverenigingen (NOK) opgericht. Deze vereniging zou niet lang bestaan. In 1942 verloor Pulchri Studio de zelfstandigheid. Pulchri Studio moest zich alsnog aanmelden en Willy Sluiter, de voorzitter van Pulchri werd door de Duitse bezetter gedwongen in functie te blijven met enkele voorstanders van de aansluiting bij de Kultuurkamer. Vele leden zegden het Pulchri-lidmaatschap vervolgens op. Vanwege de samenwerking met de Duitse bezetter beëindigde koningin Wilhelmina in 1946 haar beschermvrouwschap en haar werkend lidmaatschap van Pulchri Studio. Het zou vijtig jaar duren totdat in 1996 haar kleindochter koningin Beatrix opnieuw bereid was het beschermvrouwschap op zich te nemen.

De archiefstukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 812 - Petitie van leden van Pulchri Studio waarin zij wensen dat een aantal leden van Pulchri Studio geroyeerd zullen worden naar aanleiding van hun gedrag in de Tweede Wereldoorlog, 1945

  Thema's

 • 815 - Doorslag van een brief aan koningin Wilhelmina, waarin leedwezen wordt geuit met het besluit van de koningin om haar Pulchri-lidmaatschap op te zeggen, met een uiteenzetting over de houding van Pulchri Studio in de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de Duitse bezetter, 1946, met een circulaire van het bestuur waarin wordt uitgelegd dat koningin Wilhelmina heeft bedankt als beschermvrouwe van Pulchri Studio, vanwege de aanmelding van Pulchri Studio tot de Kultuurkamer in de Tweede Wereldoorlog, (ca. 1946)

  Thema's

 • 1324 - Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Algemeene Nederlandsche Kunstenaarsorganisatie en de NOK (Nederlandsche Organisatie van Kunstenaarsverenigingen), 1940-1941

  Thema's

 • 1325 - Register van notulen van het bestuur van de afdeling Bestuur van de NOK, 1940-1941

  Thema's

 • 1326 - Notitie van A. Boersma betreffende de geschiedenis van Pulchri Studio en de NOK in de Tweede Wereldoorlog, (ca. 1997)

  Thema's