Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Scheepstra, L.

Omschrijving

Liepke "Bob" Scheepstra (Lioessens, Friesland, november 1918) groeide op Schiermonnikoog op. Als beroepsmilitair in de rang van korporaal bij de politietroepen maakte hij de meidagen van 1940 mee. In de zomer van 1940 werd hij rijksveldwachter maar nam eind 1941 een functie aan bij de veiligheidsafdeling van de Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem.

Toen de beroepsmilitairen zich in mei 1943 moesten melden voor krijgsgevangenschap, dook hij onder. Scheepstra, door L. de Jong gekarakteriseerd als “een boom van een kerel, sterk als een beer, maar (wat belangrijker was) een man wiens durf gekoppeld was aan een zeldzame bezonkenheid van oordeel”, raakte al gauw betrokken bij het verzet. Hij zorgde ervoor dat bestaande knokploegen in het oosten van het land hun krachten bundelden en dat er nieuwe groepen ontstonden. Samen met Hilbert van Dijk, Izaak van der Horst en Leendert Valstar groeide Scheepstra uit tot de leidende figuren van de Landelijke Knokploegen. Als enige van de vier zou hij de oorlog overleven.

Scheepstra organiseerde twee geslaagde overvallen op gevangenissen in Arnhem. Op 11 mei 1944 wist hij Frits Slomp te bevrijden uit de Koepel-gevangenis en op 11 juni 1944 bevrijdde zijn knokploeg 54 verzetsmensen uit het Huis van Bewaring.

Na de oorlog werd Scheepstra voorgedragen voor de hoogste militaire onderscheiding van Nederland, de Militaire Willemsorde. Aanvankelijk weigerde hij dit eerbetoon te aanvaarden omdat het niet in zijn lijn lag en bovendien in strijd was met de code van verzetsmensen om na afloop van de oorlog geen persoonlijke beloning te aanvaarden. Dit werd zo afgesproken omdat het verzet geen individuele zaak was maar een groepsgebeuren, waarbij ieder afhankelijk was van de betrouwbaarheid van anderen wier verzetsrol minder bekend werd maar even belangrijk was. Bovendien was het verzet gericht op een hoger doel: het ging om de goede zaak, niet om persoonlijk prestige. Daarbij kwam de overweging dat het aanvaarden van onderscheidingen ongerijmd leek ten opzichte van degenen die ten gevolge van hun verzetswerk het leven hadden gelaten. Dat Scheepstra uiteindelijk het Ridderschap van de Militaire Willemsorde toch accepteerde, was gevolg van de aandrang die koningin Wilhelmina op hem uitoefende. Zij overreedde Scheepstra met het verzoek “draag hem dan plaatsvervangend voor al die anderen”. Als het enig voormalige “Top”-lid van de LO-LKP dat de oorlog heeft overleefd was Scheepstra ook de enige die de LO-LKP in dezen representeren kon.

Liepke Scheepstra overleed op 15 september 2002 op 83-jarige leeftijd in Amersfoort en is op Schiermonnikoog begraven.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1 - Foto's van ontsnapte gevangenen gemaakt door L. Scheepstra tijdens de overval op het huis van bewaring te Arnhem, 11 juni 1944

  Thema's

 • 2 - Correspondentie van L. Scheepstra, 1945-1950 [1989]

  Thema's

 • 3 - Bewijs van overdracht van wapens en munitie door L. Scheepstra aan luitenant Bonneur, mei 1946

  Thema's

 • 4 - Brief van koningin Beatrix aan L. Scheepstra over de viering van haar verjaardag, 2 februari 1999

  Thema's

 • 5 - Artikel waarin L. Scheepstra vertelt over zijn verzetsactiviteiten, gepubliceerd in Wagenaar L. en P. Steur, De laatste ridders: ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde (Den Haag 1990), z.d.

  Thema's

 • 6 - Brieven van de Stichting 1940-1945 aan L. Scheepstra over het statutair beëindigen van zijn taken voor het districtbestuur Utrecht-Veluwe-'t Gooi, 10-20 december 1990

  Thema's

 • 7 - Militaire Willemsorde 4e klasse model 1945-2000 aan draaglint

  Thema's

 • 8 - Militaire Willemsorde 4e klasse model 2002 aan draaglint

  Thema's

 • 9 - Oorkonde voor de toekenning van de Militaire Willemsorde 4e klasse aan L. Scheepstra, 24 augustus 1946

  Thema's

 • 10 - Stukken over de toekenning van de Militaire Willemsorde 4e klasse aan L. Scheepstra, 24 augustus 1946 - 15 september 2002

  Thema's

 • 11 - Verzetsherdenkingskruis aan draaglint

  Thema's

 • 12 - Jubileummedaille 40 jaar Overwinning van de Grote Vaderlandse Oorlog 1941-1945, uitgereikt door het presidium van de Opperste Sovjet, 1987

  Thema's

 • 13 - Gesp met vier medailles (grootmodelopmaak):
  * Huwelijksmedaille prinses Beatrix en prins Claus (10 maart 1966)
  * Inhuldigingsmedaille koningin Beatrix (30 april 1980)
  * Legion of Merit (Verenigde Staten van Amerika)
  * King's Medal for Courage in the cause of freedom (Groot Brittannië)

  Thema's

 • 14 - Miniatuurversiersel, draaginsignes en baton van de Huwelijksmedaille van prinses Beatrix en prins Claus, 10 maart 1966

  Thema's

 • 15 - Baton van de King's Medal for Courage in the cause of freedom

  Thema's

 • 16 - Brieven en certificaten ter toekenning van de Legion of Merit, de Huwelijksmedaille 1966, de Inhuldigingsmedaille 1980 en de Jubileummedaille 40 jaar Overwinning van de Grote Vaderlandse Oorlog 1941-1945, 1945, maart 1966, 15 juli 1980 en 23 oktober 1987

  Thema's

 • 18 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van het overlijden van Winston Churchill, januari 1965

  Thema's

 • 19 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van de 70e verjaardag van prins Bernhard, 29 juni 1981

  Thema's

 • 20 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd (Expogé), 1985

  Thema's

 • 21 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van de 75e verjaardag van prins Bernhard, 19 juni 1986

  Thema's

 • 22 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde, 1990

  Thema's

 • 23 - Herdenkingspenning met een strofe uit het Wilhelmus: "Als ick daer aen ghedencke / mijn edel hert dat bloet", z.d.

  Thema's

 • 24 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van de herdenking van de slag om Arnhem, z.d.

  Thema's

 • 25 - Herdenkingsmunten en legpenning ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix, 30 april 1980

  Thema's

 • 26 - Draagspeld ter gelegenheid van de 90e verjaardag van prins Bernhard

  Thema's

 • 27 - Draagspelden:
  * gekroonde letter "B" met de tekst "Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945" en de handtekening van prins Bernhard op de achterzijde
  * door een lauwertak gekruiste zwaarden onder de Nederlandse leeuw (Bond van Wapenbroeders)
  * congres 1970 van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland te Rotterdam

  Thema's

 • 28 - Foto's van de onderscheidingen

  Thema's

 • 29 - Bevelschrift van een districtscommandant van de Ordedienst over de organisatie van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 27 november 1944

  Thema's

 • 30 - Rapporten en voorschriften van de Binnenlandse Strijdkrachten ontvangen door District 10 over organisatorische en militaire aangelegenheden, 15 december 1944 - 28 april 1945

  Thema's

 • 31 - Bevelschriften en rapporten over samenwerking tussen Ordedienst, Raad van Verzet en de Landelijke Knokploegen en over de oprichting van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1945

  Thema's

 • 32 - Verslag van W. Driebergen over een schietpartij tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse troepen op 5 mei 1945 in Amersfoort, 27 november 1945

  Thema's

 • 33 - Lijst met in 1943 uitgevoerde overvallen op distributiediensten en postkantoren, z.d.

  Thema's

 • 34 - Politieberichten over overvallen op distributiekantoren en bevolkingsregisters, 29 september 1943 - 16 maart 1945

  Thema's

 • 35 - Rapporten van diverse LKP-districten en verklaringen van onder meer L. Scheepstra over sabotage, overvallen en andere verzetsdaden, z.d.

  Thema's

 • 37 - Verslag van Anne de Vries over de overval op de gevangenis aan de Weteringschans, z.d.

  Thema's

 • 38 - Stukken de bevrijding van J.W. Hamersfeld uit het Academisch Ziekenhuis van Utrecht, 17-20 juni 1944

  Thema's

 • 39 - Correspondentie van verschillende KP'ers waaronder "Bob", "Rob" en "Frank" alsmede rapporten over de overval op de gevangenis aan de Weteringschans en de bevrijding van "Kees van Trouw" uit het Kriegslazaret te Den Bosch, 30 maart 1944 - 5 november 1945

  Thema's

 • 40 - Berichten en rapporten van "Van Dijk" en anderen over onderlinge contacten, organisatorische aangelegenheden en de situatie in diverse plaatsen, 6-20 september 1944

  Thema's

 • 41 - Lijsten met aantallen door de Ordedienst in Amsterdam te arresteren personen, 15 mei - 1 oktober 1944

  Thema's

 • 42 - Bevelschriften en mededelingen van het hoofdkwartier van de Ordedienst, ontvangen door sectie I-3, 1944-1945

  Thema's

 • 43 - Richtlijnen voor commandanten van de Ordedienst, [1944]

  Thema's

 • 44 - Verslag van een OD'er over zijn arrestatie en illegale activiteiten, oktober 1945

  Thema's

 • 45 - Rapport van T. Zijlema over het ontstaan en functioneren van de Ordedienst, naoorlogs

  Thema's

 • 46 - Organisatieschema van het Nederlandse verzet, opgesteld door de Sicherheitsdienst, z.d.

  Thema's

 • 47 - Kaart met ontsnappingslijnen voor neergestorte geallieerde piloten, opgesteld door de Stichting LO-LKP, naoorlogs

  Thema's

 • 48 - Verslagen van de Radio-Luisterpost Trouw, 14 april - 4 mei 1945

  Thema's

 • 49 - Aktes over de politieke activiteiten van advocaat en procureur mr. Th. Bodde, diens werkzaamheden als directeur-generaal bij Philips en diens betrokkenheid bij vredesonderhandelingen met de Duitse regering, 18 januari 1940 - 27 juni 1945 en z.d.

  Thema's

 • 50 - Verklaring van Albert Schlösser over zijn gedragingen tijdens de bezetting, 16 mei 1945

  Thema's

 • 51 - Aantekeningen van Kriminalsekretär H.K.O. Haubrock over geheim agenten, 30 mei 1945

  Thema's

 • 52 - Krantenartikelen uit "De Zwerver" over de executie van tien gevangenen op 10 december 1944 (Tien van Renesse) en uit "De Gelderlander" over de overval van 11 juni 1944 op het huis van bewaring in Arnhem, 1948 en 2000

  Thema's

 • 53 - Lijst met vragen over verzetsacties, z.d.

  Thema's

 • 54 - Lijsten met namen van contractbrekers en personen die op 29 november 1943 naar het Reichsverkehrsministerium in Deventer en Gemeinde Arbeits Ämter in Duitsland zijn overgebracht, z.d.

  Thema's

 • 55 - Verslagen van verhoren, proces-verbaal en krantenknipsels over Vertrauensmann van de Sicherheitsdienst E.B. Brune, 1947-1948

  Thema's

 • 56 - Lijst met namen van in Arnhem gestationeerde SD'ers, naoorlogs

  Thema's

 • 57 - Statuten van de Stichting LO-LKP, 28 november 1945

  Thema's

 • 58 - Brieven van voormalig KP'ers over de tegenvallende situatie na de bevrijding, 31 oktober - 14 december 1945 en z.d.

  Thema's

 • 59 - Interviews van A. Goede met L. Scheepstra, 25 juni en 4 juli 1946

  Thema's

 • 60 - Interviews van A. Goede met F. v.d. Haar, 9 juli en 13 november 1946

  Thema's

 • 61 - Rapporten over individuele KP'ers, 11 juli en 11 september 1950

  Thema's

 • 62 - Manuscripten van artikelen voor het Grote Gebod over overvallen op distirbutiekantoren en gevangenissen, z.d.

  Thema's

 • 63 - Radio-documentaire over de LO-LKP, gemaakt door Tijdsein, en geluidsopnamen van een herdenkingsdienst in de Zuiderkerk te Zwolle, 1995

  Thema's

 • 82 - Artikel over de bevrijding van 54 gevangenen uit het Huis van Bewaring in Arnhem, 7 juni 2014

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 17 - Herdenkingspenning ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Bond van Ridders der Militaire Willemsorde, 1947

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 52 - Krantenartikelen uit "De Zwerver" over de executie van tien gevangenen op 10 december 1944 (Tien van Renesse) en uit "De Gelderlander" over de overval van 11 juni 1944 op het huis van bewaring in Arnhem, 1948 en 2000