Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Schaepman, C.J.M.

Omschrijving

Schaepman (1896-1963) was hoofdambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij trad op als secretaris van het college van secretarissen-generaal.

De stukken bestaan vnl. uit naar departement en onderwerp gerangschikte fragmenten uit de notulen van de vergaderingen van het college. De stukken zijn voor het merendeel voorzien van een inleiding van Schaepman, die hij na de oorlog op verzoek van de redactie van "Onderdrukking en Verzet" vervaardigde ter verkrijging van een overzicht van de werkzaamheden en de handelwijze van de verschillende Secretarissen-Generaal. Dit archief bevat informatie over departementen, bezetting, politiek, Nederlands bestuur.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1e - Map, bevattende door Schaepman verzamelde fragmenten uit de notulen van de vergaderingen van het College van Secretarissen-Generaal m.b.t. getroffen maatregelen tegen Joden, 31 mei 1940 - 10 september 1942

  Thema's

 • 1f - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van Algemene Zaken behandelende kwesties als Winterhulp, Arbeidsinzet, benoemingen, radioluisterverbod, 17 mei 1940 - 7 juli 1943

  Thema's

 • 1m - Map fragmenten uit notulen over de belangrijkste taak van het Departement van Landbouw en Visserij, t.w. de voedselvoorziening, 2 oktober 1940 - 16 september 1943

  Thema's

 • 1i - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (later gesplitst) behandelende kwesties als hoogleraren, Kultuurkamer en Kultuurraad, 24 juni 1940 - 5 augustus 1943

  Thema's

 • 1h - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van Binnenlandse Zaken behandelende kwesties als persoonsbewijzen, eedsformulieren, Commissarissen der Koningin, burgemeesters en evacuatie, 7 juni 1940 - 25 oktober 1943

  Thema's

 • 1j - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van FinanciĆ«n behandelende kwesties als loonbelasting, de goudvoorraad en mbt de Secretarissen-Generaal mr. L.J.A. Trip en zijn opvolger mr. M.M. Rost van Tonningen, 1940 - 1943

  Thema's

 • 1g - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van Justitie behandelende kwesties als zoengelden, procureurs-generaal, politie, vrederechters en concentratiekampen, 31 juli 1940 - 13 mei 1943

  Thema's

 • 1k - Map fragmenten uit notulen, m.b.t. de voornaamste, op het Departement van Defensie behandelende kwesties als krijgsgevangenen en oorlogsmonumenten , 8 juli 1940 - 10 juni 1943

  Thema's