Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Roskam, E.J.

Omschrijving

Archivalia afkomstig van Evert Jan Roskam (1892-1974), voormalig "Boerenleider" der NSB. Schenking door zijn dochter, mevr. A. Roskam, juli 1995. Het archief bevat informatie over collaboratie, nationaalsocialisme, egodocumenten, perszuivering, Landstand, landbouw en heemkunde.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen