Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Rijkswaterstaat: Waarnemend Directeur-Generaal en Hoofdingenieur-Directeur Wegen en Bruggen ir. C.T.C. Heyning [geboren 1888]: Werkarchief, (1939) 1942-1943

Omschrijving

Op 11 augustus werden Mr. Spitzen als secretaris-Generaal van het departement en Ir. Wentholt als Directeur-Generaal door de Duisters ontslagen. Ir. Heijning was bereid tijdelijk de taak van Directeur-Generaal waar te nemen.
In het najaar 1943 werd door de Duisters een grote partij ijzer in beslag genomen. Het departement van Waterstaat verordonneerde vervolgens dit ijzer naar Duitsland te versuren. Ir. Heijning weigerde deze opdracht aan het betrokken Waterstaatspersoneel door te geven. Na de nodige dreigementen van Duitse zijde werd Heijning door een NSB-er vervanger en enige weken later gevangen genomen. Zijn detentie heeft tot het einde van de oorlog geduurd.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)