Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Rijkswaterstaat: Directeur-Generaal dr. ir. L.R. Wentholt [levensjaren 1885-1946]: Werkarchief, (1920) 1940-1943 (1945)

Omschrijving

Het werkarchief van dr.ir. L.R. Wentholt, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, bestaat voornamelijk uit dagverslagen en aantekeningen van zijn hand, opgetekend gedurende de bezettingsperiode mei 1940 t/m augustus 1943. Daarnaast zijn er stukken opgenomen die van voor of na de oorlog zijn, en vooral een organisatorisch of technisch karakter hebben.
Wentholt werd op 1 maart 1940 tot directeur-generaal van Rijkswaterstaat benoemd. Na de inval van de Duitsers trachtte hij zijn personeel voor tewerkstelling in Duitsland te behoeden. Zijn verzet tegen de 'Kriegseinsatz' van technici en ingenieurs, werkzaam bij de Waterstaat, vormde de aanleiding tot zijn ontslag op 12 augustus 1943, een brief die persoonlijk door Seyss-Inquart was ondertekend.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria