Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Keramische Producten en voorgangers, 1939-1950

Omschrijving

Het archief van het Rijksbureau voor keramische producten bevat ondermeer stukken met betrekking tot de productie, regelgeving en distributie van keramische producten, stukken betreffend de in- en uitvoer van producten en stukken betreffende de medewerking aan de afwikkeling van oorlogsgevolgen. Daarnaast zijn er stukken met betrekking op het bombardement van Rotterdam, de jodenvervolging en de Arbeitseinsatz.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 24 - Stukken betreffende de tewerkstelling en vrijstelling daarvan in de Arbeitseinsatz voor werknemers in de industrie. 1943.

  Thema's

 • 235 - Stukken betreffende de Arbeitseinsatz. 1943-1944.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 25 - Overzichten van stilgelegde steen- en dakpannenfabrieken. 1943.

  Thema's

 • 32 - Tijdelijk Rijksbureau voor Bouwmaterialen in het bevrijde Nederland; Circulaires en enquête formulieren 1944-1945.

  Thema's

 • 64 - Ingekomen stukken betreffende contacten met en de verhouding tot de Duitse autoriteiten. 1941-1943.

 • 73 - Briefwisseling met het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende een competentiegeschil met de Nederlandse Landwacht over de inbeslagneming van goederen. 1944.

  Thema's

 • 93 - Stukken betreffende verdenking van collaboratie van een officier in civiele dienst die namens het Rijksbureau in Duitsland werkt. 1946-1947.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 108 - Stukken betreffende de verschaffing van goederen aan de getroffenen van het bombardement van Rotterdam. 1940-1941.

  Thema's

 • 110 - Ingekomen berichten van het Ministerie Handel Nijverheid en Scheepvaart betreffende benoemingen van bewindvoerders in bedrijven op basis van de Verordening Behandeling van Vijandig Vermogen en de Verordening Verwijdering Joden. 1940-1944.

  Thema's

 • 111 - Stukken betreffende het weer in verkeer brengen van in beslag genomen goederen. 1941-1942.

  Thema's

 • 115 - Stukken betreffende bemoeienis van de Duitsers met de grootte van de productie en leverantie van goederen. 1941-1944.

  Thema's

 • 157 - Correspondentie met diverse Duitse instellingen betreffende de levering van serviesgoed. 1943-1944.

 • 165 - Stukken betreffende een enquête van het General Kommissariat für Finanz und Wirtschaft die onder de keramische industrie verspreid moest worden. 1942 .

 • 199 - Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Centrale Voorziening Rotterdam. 1945 .

  Thema's

 • 200 - Stukken betreffende de samenwerking met de Gemachtigde voor de Wederopbouw. 1945.

  Thema's

 • 201 - Verslag van een bespreking ten behoeve van de recuperatie van goederen uit Duitsland. 1945.

  Thema's

 • 202 - Voorschrift betreffende het beheer van vijandelijk en soortgelijk vermogen. 1945.

  Thema's

 • 203 - Stukken betreffende de inbeslagneming en afwikkeling van oorlogsbuit in Nederland. 1945-1948.

  Thema's

 • 206 - Briefwisseling met War Crimes Branch, Netherlands War Crimes Commission, Investigation Team Munich betreffende een eventuele vervolging van de voormalige Duitse Referent für Stein, Erde und Keramik W.V.U. Thümmel. 1947.

  Thema's

 • 216-223 - Stukken betreffende het tijdelijk Rijksbureau voor Glas en Keramiek in het bevrijde Nederland, 1944 - 1945.

  Thema's

 • 225-231 - Correspondentie met Nederlandse en Duitse instanties. 1943-1944.

 • 232 - Brieven van het Rijksbureau voor Keramiek en het Rijksbureau voor Bouwmaterialen aan Duitse instanties die via de Bevollmächtigte zijn verzonden, doorslagen. 1943-1944.

 • 234 - Overzichten van de organisatie en personele bezetting van de Duitse Reichsstelle Glas, Keramik und Holzverarbeitung, de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft en de Duitse Bevollmächtigten. 1943.