Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Huiden en Leder, 1939-1950

Omschrijving

Ondanks de neutraliteit had de Eerste wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog in september 1939, werden de Kernbureaus omgezet in, uiteindelijk twintig, Rijksbureaus met een doorlopend sterk groeiend ambtelijk apparaat. Aan het hoofd van de Rijksbureaus stond vaak een topfiguur van een vooraanstaand bedrijf uit de industrietak, ondersteund door ambtenaren en vertegenwoordigers van de vakcentrales. Na inventarisatie van de importmogelijkheden, voorraden en behoeften, trachtte men met behulp van prijsvorming, fabricagevoorschriften en distributiebeschikkingen te komen tot een zo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke verdeling en verspreiding van goederen onder (detail)handel en het publiek en van grondstoffen, productiemiddelen en verdere faciliteiten onder de fabrikanten en verwerkende industrieƫn. Het was de bedoeling dat hierbij geen enkel bedrijf boven andere bevoordeeld zou worden: de onderlinge concurrentiestrijd moest voor de duur der schaarste opgeschort worden. De vele regelingen werden meestal niet kenbaar gemaakt via de reguliere weg van publicatie in de Staatscourant, maar door middel van circulaires.In het zuiden van Nederland bestond in de periode september 1944 - mei 1945 vaak een Tijdelijk Rijksbureau voor de bevrijde gebieden, onder leiding van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid. Bevat gedeponeerde archieven van het Kernbureau Huiden, Leder en Aanverwante Artikelen (1939) en van het Tijdelijk Rijksbureau voor Huiden en Leder 1944-1946.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 181 - Stukken betreffende de bemoeienis met de arbeidsinzet en de tewerkstelling in Duitsland, 1943-1944.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 15 - Opdrachten van de Duitse bezetter. 1940-1944.

  Thema's

 • 34 - Maandrapporten betreffende opdrachten van en regelingen met Duitse instanties, 1941-1944.

  Thema's

 • 68 - Stukken betreffende de geschiedenis van het rijksbureau tijdens de bezetting, 1945.

  Thema's

 • 69 - Nota's betreffende de werkzaamheden van het rijksbureau gedurende de bezettingsjaren en een vooruitblik op de werkzaamheden na de bevrijding, 1945-1946.

  Thema's

 • 114 - Stukken betreffende de liquidatie van ondernemingen van joodse eigenaren, 1940-1944.

  Thema's

 • 116-117 - Formulieren betreffende de benoeming van bewindvoerders over bedrijven van joodse eigenaren, alfabetisch op naam van bedrijf, 1941-1944. 116: A t/m L; 117: M t/m Z.

  Thema's

 • 119 - Lijsten van ondernemingen die geliquideerd zijn of waarvan de eigenaar gedeporteerd, vertrokken of niet bereikbaar is, 1942-1943.

  Thema's

 • 120 - Lijsten van joodse bedrijven die bij het rijksbureau zijn ingeschreven of waarvan de inschrijving na de bevrijding werd hersteld, 1942-1946.

  Thema's

 • 127 - Lijsten van het leerverbruik door Duitse militaire, politionele en politieke instanties, 1941-1943.

  Thema's

 • 134 - Planning- en prognosestaten betreffende de behoefte aan en de productie van huiden, leer, hulpstoffen en eindproducten per 'Kriegshalbjahr', met bijlagen, 1941-1944.

  Thema's

 • 137 - Stukken betreffende overleg met Duitse instanties inzake behoefteraming en productieplanning, 1942-1944.

 • 145 - Stukken betreffende de levering van schoenen en schoenreparaties aan Nederlandse arbeiders in Duitsland, Frankrijk en BelgiĆ«, 1941-1944.

  Thema's

 • 180 - Lijsten en verzoeken om vrijstelling van als onmisbaar opgegeven joodse werknemers in de huiden- en lederbranche, 1942.

  Thema's

 • 183 - Stukken betreffende de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, 1940-1945.

  Thema's

 • 184 - Stukken betreffende rechtsherstel voor en zuivering van bedrijven, 1941-1949.

  Thema's

 • 186 - Stukken betreffende de evacuatie van bedrijven, 1942-1944.

  Thema's

 • 187 - Accountantsrapporten betreffende (voormalige) joodse bedrijven die getroffen zijn door de Duitse bezetter, 1945-1946.

  Thema's

 • 188 - Stukken betreffende het beheer van oorlogsbuit en vijandelijk vermogen, 1945-1947.

  Thema's

 • 189 - Stukken betreffende het vergoeden van oorlogsschade aan bedrijven en het verkrijgen van reparatiebetalingen van Duitsland, 1945-1948.

  Thema's

 • 196 - Stukken betreffende de bestrijding van de zwarte handel in huiden- en leerproducten, 1942-1944.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 206 - Lijsten van gestolen of gevorderde goederen, 1944-1945.

  Thema's

 • 212 - Verslagen van besprekingen met de Commissie van Bijstand, 1945.

  Thema's

 • 215 - Stukken betreffende het beheer van losse vijandelijke vermogensbestanddelen, 1945-1946.

  Thema's