Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Registratiebureau Uitvoering Landbouwcrisiswet 1933: Afdeling 5: Onderafdeling Organisatie; Afdeling Personeel en Materieel, 1935-1946

Omschrijving

De archieven van de onderafdeling Organisatie en van de Afdeling Personeel en Materieel bevat voornamelijk stukken betreffende de organisatie, betreffende het personeel van de organisatie en betreffende de inrichting van een archiefbewaarplaats in Delft voor "oude crisis-archieven".

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers