Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Bureau Ontruiming, 1939-1945

Omschrijving

Het archief bevat stukken betreffende ontruimingen en inundaties tijdens de mobilisatie in het kader van de landsverdediging in de jaren 1939-1940, alsmede herstelwerkzaamheden betreffende landbouw en veeteelt.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)