Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd: Afdeling Algemene Zaken, 1939-1945 (1950)

Omschrijving

Het archief van de Afdeling Algemene Zaken van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (1940-1945) bestaat uit stukken betreffende de organisatie en algemene zaken van deze instelling; o.a. bestaand uit een organisatie schema en stukken m.b.t. het instellen van verschillende bureaus - autoriteiten - en organisaties. Het archief bevat tevens een verzameling rapporten en overzichten, verslagen, berichten, publicaties, correspondentie en agenda's van niet gerubriceerde stukken.Ten tweede beschrijft de inventaris van het archief een overzicht van stukken van een bijzondere aard. Hieronder vallen voornamelijk stukken betreffende maatregelen genomen aangaande de verschillende bedrijfstakken binnen de tertiaire sector, evenals stukken m.b.t. de distributie en consumptie van diverse agrarische producten. Een wezenlijk onderdeel hiervan zijn de stukken betreffende de handhaving van de genomen maatregelen door de Nederlandse autoriteiten en Duitse bezetter.Het archief bevat stukken welken inzicht bieden in beleidsplannen van de verschillende commissies van het Rijksbureau, en maatregel afkomstig en ten behoeven van verschillende instanties als de Duitse autoriteiten, de weermacht, of de Rijkscommissaris A. Seyss Inquart. De maatregelen hebben o.a. betrekking op herstelfondsen, de rantsoenering, de levering van producten aan Nazi Duitsland, joodse kwesties, de arbeidsdienstplicht, propaganda, voedselprijzen, zwarthandel, tuchtrechtspraak, en voorbereiding tot de Hongerwinter.


Dit archief bevat documenten die betrekking hebben op de voedselproductie- en distributie in alle provincies.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers