Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Rijks H.B.S. aan de Kruisstraat te Utrecht 1866-1968

Omschrijving

De Duitse bezetting betekende voor de school een moeilijke tijd. Al spoedig na het begin van de Duitse bezetting, 10 mei 1940, kwamen de eerste maatregelen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De heer S. Engers diende, na een staat van dienst, als leraar, van 31 jaar, ontslag te nemen. Verder mochten met ingang van het schooljaar 1941/1942 geen Joodse leerlingen meer worden toegelaten tot de school. In mei 1943 werd het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd. De school moest nu gebruik gaan maken van het schoolgebouw van de gemeentelijke H.B.S.-A aan de Van Asch van Wijckskade. Van 1 november tot 1 april 1945 werd het schoolgebouw van de H.B.S.-A gevorderd. Er werd vanaf dat moment taaksgewijs onderwijs gegeven. Daarbij dienden de leerlingen wekelijks taken te halen in het schoolgebouw van de meisjes-H.B.S. Van 1 april tot 5 mei 1945 werd er lesgegeven in het universiteitsgebouw . Op 19 mei werd het gebouw aan de Kruis-straat vrijgegeven en op 8 juni vond de officiële heropening plaats in de Nicolaïkerk

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen