Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Rijden en Staken

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Rijden en Staken is hier één van. De opdracht tot het schrijven van een boek over de spoorwegstaking van 1944-1945, uitgaande van het RIOD, werd in september 1946 aanvaard door dr. A.J.C. Rüter, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Diens manuscript kwam in 1955 gereed, maar stuitte toen op diepgaande inhoudelijke bezwaren van een meelezende commissie van de Nederlandse Spoorwegen, onder leiding van de oud-president der NS, dr.ir. W. Hupkes. Het meningsverschil met de Commissie Hupkes sleepte zich bijna vijf jaar voort; de kloof bleef onoverbrugbaar. Door dit conflict kwam het uiteindelijk pas tot publicatie in april 1960 (zie voor nadere informatie het Woord Vooraf in 'Rijden en staken', alsook de Jaarverslagen van het RIOD over 1958 en 1959). Het verdient aanbeveling de collectie in combinatie met de publicatie te raadplegen.

Het archief bestaat uit teksten, interviews, enquêtes, documentatie over de spoorwegstaking etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid