Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij: Geheim Archief; Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening, (1930) 1934-1945 (1952)

Omschrijving

In 1931 was ir. S.L. Louwes benoemd tot regeringscommissaris voor de tarweproductie. Louwes werd al snel de centrale figuur in het Nederlandse landbouwcrisisbeleid. Vanaf 1937 was hij betrokken bij de voorbereidingen voor het opzetten van een organisatie die de voedselvoorziening in oorlogstijd moest veiligstellen. Landbouwcrisisbeleid en voedselvoorziening waren van aanvang organisatorisch verweven en daarbij schoof het zwaartepunt steeds meer naar de voedselvoorziening. Tijdens de bezetting gaf Louwes leiding aan het machtige Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en na de bevrijding was hij betrokken bij de wederopbouw van de landbouw in Nederland. Vanaf augustus 1934 hield Louwes een werkarchief bij over zijn werkzaamheden. Dat archief bevat informatie over zeer veel onderwerpen waarmee Louwes gedurende zijn loopbaan te maken kreeg. Voor wat betreft de bezettingstijd bevat het stukken over besprekingen met de Duitse autoriteiten, enkele stukken over bemiddeling ten behoeve van individuele gevangengenomen Nederlandse ambtenaren, stukken over de zuivering (onder meer S.L. Louwes en H.M. Hirschfeld), materiaal over de economische situatie in Nederland tijdens de bezettingsjaren, stukken over voedselleveranties aan Duitsland, stukken over ontruimingen en evacuaties in verband met de oorlog, stukken over de arbeidsvoorziening, de tewerkstelling in Duitsland, de Nederlandse Oostcompagnie, pogingen om gedurende de Hongerwinter voedsel naar het westen van Nederland te krijgen, oorlogsschade (Wieringermeer), de plannen voor annexatie van Duits grondgebied en over de bestrijding van de zwarte handel.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers