Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Railwacht

Omschrijving

De Railwacht was een bewakingskorps binnen de organisatie van de NS, opgericht om sabotagedaden op de verschillende spoorlijnen van de NS te voorkomen.

Het archief bevat stukken over de oprichting, correspondentie met de Bahnbevollmächtigte der Deutschen Reichsbahn en over personeel, circulaires, financiële stukken, dienstroosters en instructies.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1a - Notulen van een bespreking van Rauter met o.a. Frederiks, Broersen (Gevolmachtigde voor Reorganisatie v.d. Ned. Politie), Dr. Thomas (Referent für Eisenbahnverkehr) en Selzer (Bahnbevollmachtigte) over de oprichting van de Railwacht, 24 augustus 1942

  Thema's

 • 1b - Correspondentie met Rauter aangaande de verdere organisatie der Railwacht, de te bewaken spoorlijnen, de kleding en de controle op de Railwacht door Railwachtcontroleurs, 4 september 1942 - juni 1944

  Thema's

 • 1c - Briefwisseling met de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandse Politie aangaande de door de politie af te geven betrouwbaarheidsverklaringen en de herkenbaarheid van de Railwacht in verband met aanhouding door de politie, september - december 1942

  Thema's

 • 1d - m - Correspondentie met de Bahnbevollmächtigte der Deutschen Reichsbahn bij de NS over diverse onderwerpen

  Thema's

 • 1n - Correspondentie aangaande personeelsvoorziening, hoofdzakelijk met het Rijksarbeidsbureau en haar Gewestelijke kantoren, augustus 1942 - juni 1944

  Thema's

 • 1o - Correspondentie met Burgemeesters en Hoofden van Politie o.a. aangaande betrouwbaarheids-verklaringen betreffende railwachtpersoneel, augustus 1942 - september 1944

  Thema's

 • 1p - Correspondentie met verschillende instanties aangaande het railwachtpersoneel, oktober 1942 - 3 juli 1944

  Thema's

 • 2b - Interne correspondentie betreffende railwacht-assistenten, oktober 1942 - augustus 1944

  Thema's

 • 2c - g - Interne correspondentie betreffende overig railwachtpersoneel, 1942-1944

  Thema's

 • 3a - h - Interne correspondentie betreffende dienstuitvoering der Railwacht, 1942-1944

  Thema's

 • 4a - f - Interne correspondentie aangaande kleding, schoeisel en ander materiaal voor de Railwacht, 1942-1944

  Thema's

 • 4g - Circulaires AZ 86, aangaande o.a. de instelling der Railwacht, haar functie en de dienstuitvoering, augustus 1942 - september 1944

  Thema's

 • 4h - Circulaires RW 1 t/m 22, betreffende o.a. instructies voor de Railwacht, salariëring en verstrekking van kleding, september 1942 - augustus 1944

  Thema's

 • 5a - Exploitatiecode 1942 van de dienst Weg en Werken der NS, waaronder de Railwacht ressorteerde, z.d..

  Thema's

 • 5b - Exploitatierekening van de dienst Weg en Werken; Rekeningschema 1943, z.d..

  Thema's

 • 5c - Overzicht van de door de Railwacht bewaakte baanvakken, z.d..

  Thema's

 • 5d - Vakindeling van de lijnen der NS, waarop een Railwacht was ingesteld, z.d..

  Thema's

 • 5e - Personeelslasten van de Railwacht, z.d..

  Thema's

 • 5f - Dienstroosters der Railwacht, z.d..

  Thema's

 • 5g - Instructies, dienstorders en bedieningsvoorschriften der NS, z.d..

  Thema's

 • 5h - Mutatiesstaten der Railwacht, november 1942 - augustus 1944

  Thema's

 • 5i - Legitimatiebewijzen en kaartsysteemkaarten, z.d..

  Thema's