Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de R.K. parochie H.H. Martelaren van Gorkum te Heerlen. 1909-1982

Omschrijving

Omdat de bevolking van Heerlen door de bloeiende mijnbouw sterk groeide, verzocht de Roermondse bisschop de provinciaal van de franciscanen in 1909 om in de buurt van Heerlen een klooster met hulpkerk te bouwen, opdat de paters als medewerkers van de seculieren de pastorale zorg voor vooral de mijnwerkers op zich zouden nemen. Op 4 januari 1911 betrok pater Keenen, die tot eerste praeses van het nieuwe klooster benoemd was, het nog slechts deels afgebouwde klooster. Nadien volgden meer paters en broeders.
Zoals gezegd was de kerk van het klooster slechts een hulpkerk die door de gelovigen niet gebruikt kon worden voor bijvoorbeeld hun paasplicht, dopen, vormsel, huwelijk of begrafenis. In de loop der jaren kreeg het klooster echter bisschoppelijke toestemming voor enige aan parochiekerken voorbehouden pastorale bedieningen zoals dopen en eerste communie. In 1935 werd de kerk officieel een rectoraatskerk wat inhield dat zij alle rechten van een parochiekerk kreeg, behalve het recht om huwelijken in te zegenen. In 1966 werd de kerk een officiƫle parochiekerk. In 1976 werd door de Nederlandse minderbroeders besloten het klooster op te heffen. In 1982 werd de kerk van het klooster aan het kerkbestuur overgedragen.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van het klooster en de parochie.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 204 - Circulaires van W. Bokeloh, generale commissaris van de R.K. parochiale Armbesturen, betreffende de ondersteuning van werkelozen die werk in Duitsland weigeren te aanvaarden. 1940

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 7 - "Provinciebrieven", circulaires van de provinciaal aan zijn medebroeders ter vervanging van het provincie-tijdschirft "Neerlandia Seraphica" dat tijdens de oorlog niet meer verschijnen mocht. 1943 - 1946

  Thema's

 • 269 - Stukken betreffende de luidklok, de angelusklok en de luidinstallatie. 1941 - 1952

  Thema's