Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Putten

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie Putten is hier één van. Door J.P. Wildschut, die gedurende verscheidene maanden het grootste deel van de week in Putten en omgeving verbleef, werden talloze personen uitvoerig ondervraagd. De ondervragingen werden in gesigneerde rapporten neergelegd. Zij strekten zich uit tot personen uit de illegaliteit, de politie en de NSB; personen die tijdens de razzia ontsnapt waren, die in Putten achterbleven, die uit het kamp Amersfoort waren vrijgelaten, die uit de deportatietrein waren gesprongen, of die uit Duitse kampen waren teruggekeerd.

Deze collectie bevat informatie over verzet, oorlogsmisdaden, represailles, concentratiekampen, aanslagen, ontsnappingen en vergeldingsacties.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid