Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Provinciale Waterstaat, 1943-1989

Omschrijving

Van 1937 tot 1952 was de heer Thomèse hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat. Hij was de man die het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch bouwde en de malaria in Noord-Holland definitief uitroeide. In zijn dienstperiode moest hij ook het hoofd bieden aan de moeilijkheden en beperkingen die de Duitse bezetting opleverde. Bij alles wat er bij de dienst gebeurde nam hij, tegenover de Duitse bezetters en de 'foute bestuurders', de volle verantwoording op zich bovendien wist hij met enig vernuft in de materiële noden van het personeel, vooral op voedselgebied, te voorzien. Die voorziening bestond uit het bieden van de gelegenheid om in Waterstaatsverband deel te nemen aan een zogenaamde Bedrijfsvolkstuin. De ambtenaren van PWS moesten dan wel bereid zijn om tenminste drie uur zelfwerkzaamheid te investeren en om aan zaai- en pootgoed te komen moest men ook de benodigde bonkaarten inleveren. De Bedrijfsvolkstuin was in het noorden van Noord-Holland gevestigd en het transport van de opbrengsten geschiedde per schip en per vrachtauto. Ook op andere gebieden, onder meer op het gebied van brandstof, werd het Waterstaatspersoneel enige verlichting geboden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers