Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij

Omschrijving

De Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM) was belast met de inkoop en distributie van elektrische stroom aan bedrijven en particulieren in de provincie Utrecht. Het bedrijf kreeg te maken met de R├╝stungsinspektion Niederlande die in het kader van de Kupferaktion bepaalde dat bovengrondse laagspanningsverbindingen geen koper meer mochten bevatten. Ook moest de PUEM stroom leveren aan woningen die door door hooggeplaatste Duitsers waren gevorderd. De directie zette zich in voor gearresteerde werknemers en zorgde voor voedsel voor het personeel. Als gevolg van de Hilfsaktion Deutschland moest de PUEM technici uitzenden naar Duitsland.

Thema's