Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Provinciaal Bureau van de Nederlandsche Volksdienst te Assen, waarin opgenomen de Winterhulp (1940) 1941-1945

Omschrijving

Eind juli 1941 werd de Nederlandsche Volksdienst (NVD) opgericht, als tegenhanger van de Duitse National-Sozialistische Volkswohlfahrt. De NVD moest op dezelfde wijze werken als de NSV. Deze nieuwe organisatie was bedoeld als 'aanvulling' op de Winterhulp. In feite werd de WHN na de oprichting van de Volksdienst een onderdeel van laatstgenoemde organisatie. Piek werd Landelijk Leider van beide organisaties (de benaming directeur-generaal had men laten varen).Naast het landelijk hoofdbureau van de WHN en NVD in Den Haag, met zeven hoofdafdelingen, waren er in de provinciale hoofdsteden en in de steden en dorpen respectievelijk provinciale, stedelijke en plaatselijke bureaus opgericht, met aan het hoofd een provinciaal leider en stedelijke en plaatselijke directeuren (aanvankelijk de burgemeesters, later buurt¬schapshoofden). In Drenthe was de NVD opgesplitst in 'buurtschappen'. Het Provinciaal Bureau was gevestigd in Assen. Het stond onder leiding van de Provinciaal Leider en bestond uit vier hoofdafdelingen: Sociale Zaken, Voorlichting, Organisatie en Financiën.

Het grootste deel van het archief bestaat uit correspondentie, ledenlijsten en 'inlichtingenformulieren' (bijstandsaanvragen). Het gedeelte van 'Winterhulp' is vooral onder paragraaf 1.4.2. te vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers