Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel,1813-1920/1948

Omschrijving

Zie inventarisnummers 2459-2830 en 19659-19683 voor notulen van de Provinciale Staten en nummers 2982-2998 voor notulen van de Gedputeerde Staten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 19658 - Bijlagen II en III bij de brief van 3 maart 1945 van mr. R. van der Veen, griffier der Staten, op persoonlijke titel, aan N.N. betreffende de werkwijze en activiteiten van "zijn" verzetsgroep, 1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers